PIT
https://pixabay.com/pl

Od dzisiaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął rozsyłać deklaracje podatkowe za 2020 rok, w postaci PIT-40A lub PIT11A i PIT-11. Deklaracje mogą trafić do wszystkich osób, które w ubiegłym roku, przynajmniej raz pobrały świadczenia z ZUS. W tym roku ZUS postanowił, że nie będzie rozliczał świadczeniobiorców z nadpłatą podatku, tak jak miało to miejsce w ubiegłych latach, wówczas takie osoby otrzymają PIT 11A. W takiej sytuacji podatnik może skorzystać z dwóch opcji, albo złożyć zeznanie samodzielnie, albo poczekać do końca kwietnia, kiedy to urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r., które zostało wygenerowane automatycznie w usłudze – Twój e-PIT.

W 2021 r. ZUS wyśle następujący formularz

PIT-40A otrzymają go tylko podatnicy z kwotą niedopłaty podatku,

W tym roku ZUS nie zdecydował się na rozliczanie świadczeniobiorców z nadpłatą podatku, te osoby otrzymają PIT 11A. Wówczas podatnik ma dwie drogi, może złożyć zeznanie samodzielnie lub poczekać do ostatniego dnia kwietnia, kiedy to urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 rok, które wygeneruje się automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

ZUS
https://pixabay.com/pl

Na zwrot nadpłaty będzie można liczyć w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej lub 3 miesięcy, w przypadku złożenia deklaracji w formie papierowej w docelowym urzędzie skarbowym.

Jeżeli podatnik nie wskazał rachunku, na który mogłaby być zwrócona  nadpłata, a nie jest ona wyższa niż dwukrotność kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, to nadpłata ta zwracana jest w kasie znajdującej się w urzędzie skarbowym.

Nadpłata zwracana jest przekazem pocztowym, w kwocie pomniejszonej o koszt jej zwrotu. Świadczeniobiorcy, którzy są zainteresowani skorzystaniem z odliczeń od dochodu lub od podatku, zobowiązani są do zaznaczenia tego w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które powinni złożyć do urzędu skarbowego do ostatniego dnia kwietnia 2021 roku.

1% podatku PIT

US
https://pixabay.com/pl

W przypadku emerytów lub rencistów, którzy zainteresowani są chęcią przekazania 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, oczywiście mają oni taką możliwość. Jeżeli jest to natomiast ta sama organizacja, którą wybierali w ubiegłym roku, nie muszą nic z tym robić. Urząd skarbowy będzie w stanie zrobić to sam za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

Jednak, aby nasz 1% poszedł dokładnie w to miejsce, na którym nam zależy, wskazane w ubiegłym roku OPP musi znajdować się w aktualnym wykazie OPP. Jeśli świadczeniobiorcy chcieliby przekazać 1% podatku na rzecz innej niż w tamtym roku OPP, to powinni wypełnić druk PIT – OP i przekazać go do własnego urzędu skarbowego.

Kto dostanie PIT-11A?

PIT-11A skierowany jest dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego, albo nie są świadczeniobiorcami w chwili rozliczenia PIT-11A, otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy posiadają nadpłatę podatku.

Na PIT-11A mogą liczyć również osoby, które w 2020 r.:

– nie miały pobranych zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania,

– miałyby w rozliczeniu ustaloną kwotę nadpłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od dochodów uzyskanych w ZUS

– pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,

– złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. o kwotę 43,76 zł,

– złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,

– złożyły w ZUS wniosek przed końcem roku podatkowego o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,

Jeżeli zainteresował Cię ten wpis, być może zaciekawi Cię również kwestia windykacji w polskich firmach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here