nadgodziny
https://pixabay.com/pl

Rozumiane jest przez to nie dodatkowa praca w jej płynnym rozumieniu, ale formalnie zdefiniowane w kodeksie pracy – godziny nadliczbowe, za które wynagrodzenie, powinno być wypłacane w takim samym stopniu, jak każdy inny składnik płacy, a nie tylko uznaniowo.

Z każdym dniem coraz więcej Polaków przyznaje się do tego, że pracodawcy nie wypłacają im należnego wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny. Jak wynika z przeprowadzonych badań, ta sytuacja dotyczy aż 45% polskich pracowników. Pandemia, oraz wszechobecny home office, wzmagają problem i komplikują work-life balance. Wzrasta również odsetek nauczonych doświadczeniem osób, które zmuszone są w każdym miesiącu kontrolować wysokość otrzymywanej pensji.

Wielu Polaków nie dostaje wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny. Niestety Home Office jeszcze bardziej pogłębia ten problem.

nowy kodeks pracy nadgodziny
https://pixabay.com/pl

Jedno z najnowszych badań dowiodło, że niemal co drugi Polak nie otrzymuje swojego wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny. W porównaniu z wcześniej przeprowadzonym badaniem jest to wzrost aż o 2 punkty procentowe. Smutny może okazać się fakt, że problem niezapłaconych świadczeń dotyczy w większości osób po 55 roku życia, ponieważ wśród tej grupy wiekowej tylko 66% osób twierdzi, że nie zdarza im się pracować za darmo. Z drugiej jednak strony aż połowa pracowników z pokolenia Z przyznaje się do tego, że pracuje co najmniej jedną godzinę w tygodniu zupełnie za darmo.

W szczególności problem niepłatnych nadgodzin najczęściej dotyka osoby, które znajdują się dopiero na początku swojej drogi zawodowej. Występowanie nadgodzin zazwyczaj jest wynikiem nadmiaru obowiązków, z jakimi muszą się zmierzyć każdego dnia pracy, przyczynia się do tego również presja wykonania zleconych projektów w terminie, a nawet przed nim.  Najczęściej pojawia się to wskutek nieodpowiedniego zarządzanie, które może przejawiać się np. w zlecaniu zbyt dużej liczby zadań w stosunku do przewidywanego wymiaru czasu pracy.

Długofalowy stres, permanentne przepracowania, oraz zmęczenie mogą bezpośrednio przekładać się na obniżenie efektywności pracowników, a w dodatku pogorszenie ich stanu zdrowia.

Legalne nadgodziny – występują tylko w uzasadnionych przypadkach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy – pracodawca ma możliwość polecenia pracownikowi wykonania dodatkowych obowiązków poza podstawowym wymiarem czasu pracy jedynie tylko w uzasadnionych przypadkach. Co oznacza, że nie może mieć to miejsca regularnie. Ponadto pracodawca ma obowiązek rozliczanie konkretnej liczby nadgodzin. W tym zakresie ustawa przewiduje dla niego dwa wyjścia. Pierwsze z nich polega na oddaniu pracownikowi odpowiedniej liczby wolnych godzin, natomiast druga opcja polega na odpowiednim wynagrodzeniu finansowym. Sposoby rozliczania nadgodzin ściśle określa kodeks pracy.

praca w sobotę
https://pixabay.com/pl

Stosunkowo często zdarza się, że pracownicy pracują znacznie dłużej, niż przewiduje ich harmonogram czasu pracy, co nie oznacza, że ten czas jest zaliczany do kodeksowej definicji nadgodzin. Głównie chodzi o takie sytuacje, w których to wydłużenie czasu pracy nie zostało skonkretyzowane i wyraźnie polecone lub przewidziane. Niestety w takich momentach co do zasady nie mamy prawa, aby domagać się od pracodawcy rozliczenia nadgodzin.

Jednak w praktyce, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, oraz przejście większości firm w tryb pracy zdalnej, problem ten zaczął znacznie narastać, ponieważ Home office w wielu przypadkach spowodował to, że granica pomiędzy pracą, a czasem wolnym zaczęła się zacierać. Aktualnie praca stosunkowo często przybiera formę pracy, którą można nazwać zadaniową, co wiąże się z tym, że pracodawcy dużo bardziej niż dostępności oczekują od pracownika efektywności w wykonywaniu obowiązków. Niestety nie zawsze są też oni w stanie do końca przewidzieć, czy jest on w stanie wykonać konkretne działania w czasie wynikającym z jednego etatu.

Posiadasz środki w OFE – sprawdź kiedy będziesz mógł je wypłacić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here