kodeks pracy
https://pixabay.com/pl

Nowy kodeks pracy jest jedną z niezrealizowanych do tej pory zapowiedzi aktualnie panującego rządu. Prace nad zmianami ruszyły bardzo szybko, jednak nowy kodeks pracy nie ukazał się w 2020 roku. Czy są przesłanki, że wejdzie on w życie w 2021 roku? Można być jednak spokojnym o kwestię zaległych urlopów, nawet w sytuacji, gdy przepisy uległyby zmianie na niekorzyść pracownika, to nigdy nie będzie mogła mieć miejsca sytuacja, w której niewykorzystane dni zasłużonego odpoczynku byłby bezpowrotnie stracone.

Nieoczekiwanie w tym roku i w następnych latach, będziemy mogli planować nasze urlopy aż o tydzień dłużej. W kodeksie pracy liczba dni urlopowych z 26 zmieniła się na 31, uwzględniając wszystkie dni wszystkie dni wolne, w postaci weekendów, w praktyce możemy liczyć na półtora miesiąca urlopu, można więc zatem podzielić nasz urlop na trzy części, dzięki czemu, będziemy mogli aż 3 razy w roku liczyć na większą labę.

Jednak pojawiają się pytania. Czy rząd będzie ulegał związkowcom? Czy z 31-dniowego urlopu będą mogli skorzystać wszyscy, czy jedynie osoby, o odpowiednio długim stażu pracy? Już niedługo będzie można się o tym przekonać, ponieważ sprawa jest już rozpatrywana przez Radę Dialogu Społecznego, gdzie stykają się opinie pracowników, pracodawców i rządu.

kodeks pracy 2021
https://pixabay.com/pl

Z urlopami już od ok. 4 lat jest sporo zamieszania, kiedy to ówczesny rząd postanowił zlecić specjalnie powołanej komisji kodyfikacyjnej, która składała się w wysokiej rangi profesorów – opracowanie nowego kodeksu pracy. Jednak powstały dosyć kontrowersyjne projekty, a najwięcej spornych tematów dotyczyło zmian, w przepisach, które dotyczyły czasu pracy, w tym m.in. urlopów.

Jeden z nich przewidywał, że urlop, który nie został wykorzystany w terminie, czyli zaległy urlop – przepadnie. Z kolei inny, który został stosunkowo dobrze przyjęty, równał wszystkich pracowników w prawie do 26 – dniowego urlopu, bez względu na staż pracy.

Na ten moment można być pewnym, tylko tego, że zmiany w kodeksie pracy w najbliższym czasie prędzej, czy później nastąpią. O tym, w jakim zakresie i czego będą dotyczyć, zadecyduje rząd.

31 dni urlopu – kto może z nich skorzystać?

urlop na żądanie
https://pixabay.com/pl

Już w połowie stycznia odżyła sprawa nowych regulacji, które w kodeksie pracy dotyczyły m.in. dłuższego urlopu wypoczynkowego. Podczas spotkania Rady Dialogu Społecznego, związkowcy postanowili wrócić i przypomnieć o swoim postulacie. Jednak nie chodzi o zrównanie wszystkich pracowników w prawach do urlopu o takiej samej długości, związkowcy nieustannie wnioskują o wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 31 dni i umieszczenie tego w nowym kodeksie pracy.

Niestety takiemu projektowi sprzeciwiają się pracodawcy. Jednymi z argumentów, jakie podają, jest wzrost kosztów prowadzenia działalności, w tym kosztów pracy, które i tak w tym momencie oscylują na granicy opłacalności działania wielu firm. Przyczyniło się do tego również wprowadzenie rekordowych podwyżek płacy minimalnej w wielu firmach, oraz ustalenia obciążeń w różnego rodzaju partycypacjach, w tym w PPK. Dlatego ich zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie dłuższego o 5 dni urlopu, osobom, które posiadają minimum 30-letni staż pracy za sobą.

Jakie są szansę na zrealizowanie tego projektu? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeżeli prawo do 31-dniowego urlopu wypoczynkowego, uzyskałaby jedynie niewielka cześć z osób, które są obecnie zatrudnione, to mogłoby dojść do porozumienia, pomiędzy różnymi stronami takimi, jak pracodawcy, pracownicy i rząd.

czas pracy kierowcy
https://pixabay.com/pl

Jednak na ten moment dużo bardziej prawdopodobne do realizacji są obecne zmiany, niż uchwalenie i następnie wprowadzenie do obrotu prawnego całkowicie nowej ustawy zasadniczej, która miałaby regulować stosunki zatrudniania pracowników przez pracodawców.

Nowy kodeks pracy 2021 czy zmiany w starym?

Już od pewnego czasu zapowiadana jest bardzo duża nowelizacja w tej sprawie. Ma ona na celu uregulowanie zasady zdalnej pracy, która po doświadczeniach związanymi z COVID-19 zapewne na dłużej o ile nie na stałe będzie gościła w formie świadczenia pracy.

A czy Ty już wiesz, jak spędzisz te dodatkowe dni z urlopu? Może przygotujesz się do nadchodzących zmian?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here