PPP
https://pixabay.com/pl

Jesteś reprezentantem strony publicznej? Masz w głowie pomysł na projekt w partnerstwie publiczno-prywatnym? Jeszcze zanim postawisz pierwsze kroki w inwestowaniu w niego swojego czasu i pieniędzy, koniecznie sprawdź, czy ma on szanse na powodzenie. Zacznijmy od spisania jego wszystkich założeń, co pozwoli nam następnie zestawić je z potencjalnymi instytucjami finansowymi i partnerami prywatnymi.

Testowanie rynku jest jednym z najbardziej kluczowych elementów przygotowania projektu PPP. Najczęściej jest ono przeprowadzane w toku wykonywania analiz przedrealizacyjnych, w ramach oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia.

Po co należy to robić? Po to, aby sprawdzić, jaka jest opinia instytucji finansowych i partnerów prywatnych, dotycząca danego projektu. Szczególnie istotne w dalszym powodzeniu projektu, mogą okazać się wszystkie sugestie instytucji finansowych, które nie rzadko określane są również w PPP, jako tzw. trzeci partner, ponieważ bez ich finansowania projekt nie ma szans na powodzenie. Testy rynku są bardzo ważnym sygnałem, czy też projektem, który umożliwia jego realizację i informuje nas o tym, czy partnerzy są, chociaż w minimalnym stopniu zainteresowani wzięciem udziału w tego rodzaju przedsięwzięciu, oraz jakie mamy szansę na finansowanie tego przedsięwzięcia.

PPP Opole
https://pixabay.com/pl

Testowanie rynku jest szczególnie istotne we wszystkich bardzo złożonych projektach lub nietypowych przypadkach. Pozwala ono na weryfikację wstępnych założeń, a uzyskane w ten sposób informacje są niezwykle ważne i cenne, ponieważ pozwalają na potwierdzenie przyjętych rozwiązań. Informują nas również o tym, czy są one dostosowane do warunków rynkowych, w taki sposób, aby projekt miał szansę na wzięcie udziału i realizację w PPP.

PPP – testowanie rynku

Testowanie rynku pozwala na zweryfikowanie punktu widzenia podmiotu publicznego, który posiada sektor komercyjny. Przykładem tego może być sytuacja, w której podmiot publiczny może przyjmować założenie, że np. infrastruktura, która jest głównym przedmiotem projektu PPP, umożliwia osiągnięcie partnerowi prywatnemu przychodów na określonym poziomie – to właśnie tego rodzaju założenia poddawane są weryfikacji w ramach testów rynkowych. Z kolei innym przykładem jest forma rozliczeń z partnerem prywatnym, która jest przewidywana do zastosowania w określonym projekcie PPP – w tym przypadku także warto poznać zdanie potencjalnych partnerów prywatnych. Testowanie rynku tak naprawdę umożliwia pozyskiwanie wielu istotnych i jednocześnie bardzo cennych informacji rynkowych, które umożliwiają rzetelne przygotowywanie projektów PPP.

Zdarzają się również sytuacje, że po przeprowadzonym teście na rynku, ostatecznie następuje odstąpienie od realizacji projektu w PPP. Z jednej strony może to oznaczać złą wiadomość, ponieważ nasz pomysł się nie sprawdził, ale z drugiej strony jest to dobra wiadomość pod tym względem, że pozwala nam na zaoszczędzenie środków i czasu, które byłyby z pewnością potrzebne na prowadzenie postępowania PPP, które i tak mogłoby zakończyć się niepowodzeniem, dzięki czemu mamy możliwość poszukania alternatywnego sposobu realizacji tej inwestycji.

co to znaczy PPP
https://pixabay.com/pl

W jaki sposób można przeprowadzać testy na rynku? Zgodnie z wszystkimi wytycznymi PPP, testy rynku powinny się opierać o określone elementy. Podmiot publiczny odpowiedzialny jest za opracowanie memorandum informacyjnego, albo szczegółowego opisu planowanego projektu, wraz z jego założeniami. Takie materiały podmiot publiczny zobowiązany jest przekazać, wraz z kwestionariuszem z pytaniami, do partnerów prywatnych, oraz instytucji finansowych. Po otrzymaniu odpowiedzi odbywa się z nimi spotkania, podczas których m.in. omawiane są zebrane materiały. Im więcej materiałów zostanie przygotowanych i poddanych pod dyskusję, przez podmiot publiczny, tym więcej informacji zwrotnych będzie można otrzymać od uczestników testowania rynku.

Warto również wziąć pod uwagę, że testowanie rynku, przyniesie najlepsze skutki i dostarczy najbardziej wiarygodnych wyników, jeśli zostanie przeprowadzone na próbie potencjalnych instytucji finansowych i partnerów prywatnych.

Jeśli Twój projekt uzyska pełną akceptację, to czy wiesz jak szybko wdrożyć go do realizacji?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here