emerytura
https://pixabay.com/pl

Już na pierwszym swoim posiedzeniu w 2021 roku Sejm uchwalił ustawy, które są niezbędne do tego, aby w marcu 2021 roku ZUS dokonał waloryzacji emerytur, a także rent i innych świadczeń, nie zapominając o wypłaceniu trzynastej emerytury, która była już zagwarantowana ustawowo w ubiegłym roku. Uchwalił również ustawę, która zapewnia emerytom także czternastą emeryturę w 2021 roku. Poniżej znajdziecie wszystkie istotne informacje związane z dodatkowymi emeryturami.

Kiedy możemy liczyć na waloryzację, a także wypłatę trzynastej i czternastej emerytury? Kto może oczekiwać na przyznanie dodatkowej emerytury? Jaka będzie wysokość poszczególnych wypłat nadprogramowych emerytur?

Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń – 2021

Od 1 marca 2021 najniższe świadczenia podwyższone zostaną do:

– na 1250 zł będą mogli liczyć wszyscy emeryci, którzy do tej pory otrzymywali najniższe emerytury, renty rodzinne i socjalne, oraz te osoby, które posiadły prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jest to wzrost o 50 zł, w stosunku do ubiegłego roku

– na 937,50 zł będą mogli liczyć wszyscy renciści, którzy do tej pory otrzymywali renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jest to wzrost o 37,50 zł.

emerytury
https://pixabay.com/pl

Inne ważne informacje związane z emeryturami w 2021 roku:

– Biorąc pod uwagę aktualną – dosyć niepewną sytuację, która ma miejsce w kraju i jest związana z ogłoszonym stanem epidemiologicznym, a także zapowiedziami, że dopiero od lutego bieżącego roku, będzie można liczyć na przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, zapisy ustawy przewidują dodatkowe rozwiązania, które mają służyć w sytuacji, gdyby ogłoszony w lutym 2021 wskaźnik waloryzacji, okazałby się wyższy niż 104,16%.

– Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, wówczas do wszystkich tego typu świadczeń emerytalno- rentowych, zostanie zastosowana waloryzacja procentowa, która będzie uwzględniała rzeczywisty wskaźnik waloryzacji.

– Modyfikacja zasad, zgodnie z którymi, została przeprowadzona waloryzacja, będzie mogła być zastosowana w przypadku rent i emerytur, które obejmuje powszechny system, indywidualnych rolników, emerytur pomostowych, służ mundurowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, a także rodzicielskich świadczeń uzupełniających, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych i miesięcznego progu uprawniającego do uzyskania świadczenia 500+, dla wszystkich osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, a także miesięcznego progu, który uprawnia do przyznania świadczenia wyrównawczego dla wszystkich działaczy opozycji antykomunistycznej i osób, które były represjonowane z powodów politycznych.

waloryzacji emerytur 2021
https://pixabay.com/pl

13  emerytura w 2021 roku – zasady przyznawania dodatkowego świadczenia

– Wszyscy emeryci, oraz inni uprawnieni będą mogli liczyć na otrzymanie dodatkowej trzynastej emerytury w kwietniu w wysokości 1250 zł brutto, oraz na otrzymanie normalnej emerytury, która przypada na ten miesiąc, ponieważ tyle od marca ma wynosić minimalna stawka świadczenia emerytalnego, a jej wysokość odpowiada wysokości tzw. trzynastki.

– Warto również wspomnieć o tym, że wszyscy emeryci bez względu na wysokość swojej emerytury, dostaną w formie 13 – minimalną emeryturę przeznaczoną na ten rok. Oznacza to, że nawet jeżeli normalnie otrzymywana emerytura wynosi 1500 zł, to 13 emerytura będzie miała wysokość jedynie 1250 zł brutto

– Na jednorazowe świadczenie mogą liczyć osoby pobierające, m.in. renty i emerytury z ZUS, renty rolnicze i emerytury, renty i emerytury służ mundurowych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty dla inwalidów wojskowych i wojennych, oraz rodzicielskie świadczenia uzupełniające.

– W celu otrzymania takiego świadczenia nie ma konieczności składania wniosków, ponieważ jest ono przyznawane – z urzędu. Ponadto trzynastka jest świadczeniem wolnym od potrąceń egzekucyjnych i nie jest wliczana do dochodu.

Już wiecie na co przeznaczycie swojej dodatkowe środki? Może będzie stanowiło to część kosztów związanych z zakupem nowego samochodu?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here