słownik

Transkreacja to szczególny rodzaj działalności tłumaczeniowej, która nabiera rozpędu i staje się coraz popularna. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest jeszcze tak częstym wakatem dla tłumaczy z języka obcego i dopiero w ostatnim czasie można znaleźć coraz więcej ofert pracy w tej sferze. Czym jest transkreacja i jak można ją wykorzystać?

Czym jest transkreacja?

Transkreacja to działalność łącząca elementy tłumaczenia i copywritingu. Do pewnego stopnia jest to kreatywne tłumaczenie. W przypadku tego szczególnego rodzaju tłumaczenia zasadnicze znaczenie ma orientacja na odbiorców docelowych. Oczywiście każde tłumaczenie w taki czy inny sposób uwzględnia ostatecznego adresata: tłumacz zawsze pamięta, do kogo skierowany jest jego tekst (np. lekarz otrzymujący historię choroby, lub czytelnik czasopisma naukowego), ale transkreacja oznacza również przetwarzanie oryginalnego tekstu. Różnica między produktem oryginalnym a końcowym może okazać się znacząca. Zadaniem transkreatora jest najpierw zrozumienie i zinterpretowanie oryginalnego tekstu, wyodrębnienie jego kluczowych idei, przyjęcie emocjonalnego przekazu, a następnie przetłumaczenie go na inny język z uwzględnieniem wydźwięku emocjonalnego. Przy tworzeniu tekstów trzeba doskonale znać cechy kulturowe grupy społecznej, do której adresowany jest tekst. Zakończone tłumaczenie ma przekazywać emocje, które chciał przekazać autor, nawet jeżeli sama treść będzie znacząco się różnic od „dosłownego tłumaczenia”.

Gdzie jest używana transkreacja?

Transkreację wykorzystuje się najczęściej w branży reklamowej. Promocja towarów, usług, serwisów, aplikacji, a nawet fundacji i ruchów non-profit – we wszystkich przypadkach, kiedy znaczenie ma wywołanie emocji i przyciągnięcie odbiorców. Slogany są najlepszym przykładem transkreacji. W ich przypadku rzadko wykorzystuje się tłumaczenie dosłowne. Często przetłumaczony slogan ma niewiele wspólnego z oryginałem. Tłumaczenia, które przekazują emocje, wymagają wielu umiejętności. Poza doskonałą znajomością języka (m.in. idiomów i zwrotów z przenośnym znaczeniem), duże znaczenie ma również wiedza o lokalnej kulturze i zwyczajach. Często potrzebna jest również wiedza historyczna oraz doświadczenie życia w konkretnym państwie lub kontakt z „miejscowymi”. W reklamie często używa się humoru i niekonwencyjnych sposobów sprzedaży, dlatego tłumacz musi być kreatywny i gotowy na wdrażanie nowych, niecodziennych rozwiązań.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here