Edukacja finansowa
https://pixabay.com/pl

Spadek dochodów, niezbyt pewne zatrudnienie, oraz perspektywa związana z globalną recesją sprawiają, że w dzisiejszych czasach dużo bardziej niż normalnie populacja powinna skupiać się na nieustannej edukacji i zdobywaniu wiedzy niezbędnej do zarządzania własnymi finansami. Wszystkie najnowsze badania wskazują na to, że Polacy, wzorując się na innych europejskich narodach, z każdym dniem mają coraz większą motywację do zdobywania, oraz pogłębiania wiedzy dotyczącej finansów.

Jak pokazuje raport z badania Intrum European Consumer Payment Report 2020, europejscy konsumenci nieustannie reagują na wyzwania, które stawia im pandemia koronawirusa. Starają się uzyskać jeszcze większą kontrolę nad swoimi finansami, poprzez nieustanne poszerzanie swojej wiedzy, związanej z pieniędzmi. Kryzys związany z Covid-19, oraz niepewność gospodarcza zmusza konsumentów do poprawy ich wiedzy związane z finansami.

Wiedza, która dotyczy finansów, jest umiejętnością zrozumienia, jak działają mechanizmy, które związane są z pieniędzmi takie, jak zestaw umiejętności, oraz znajomości faktów, które umożliwiają nam podejmować świadome decyzje finansowe.

wiedza finansowa
https://pixabay.com/pl

Spadek dochodów, niepewność zatrudnienia, oraz perspektywa globalnej recesji powodują, że w obecnych czasach, konsumenci dużo bardziej niż kiedykolwiek powinni być wyposażeni w wiedzę niezbędną do zarządzania własnymi finansami.

Pandemia wzbudza nowe zainteresowanie edukacją

Prawie połowa wszystkich respondentów, którzy są jednocześnie europejskimi konsumentami, wskazuje na to, że dbanie o bezpieczeństwo finansowe, stało się dla nich jednym z główniejszych celów, w czasie gdy grupa 40% osób, postanowiła aktywnie zwiększać swoją wiedzę finansową, by być gotowym w sytuacji pogorszenia się niepewności gospodarczej.

Na rynku istnieje szczególne zainteresowanie zwiększeniem bezpieczeństwa finansowego, wśród zagrożonych krajów Europy Południowej. Prawie 70% portugalskich konsumentów jest zdania, że od początku kryzysu wynikającego z pandemii koronawirusa poprawa bezpieczeństwa finansowego, stała się jednym z ich głównych celów.

Konsumenci chętnie używają źródeł internetowych w edukacji

motywacja do nauki
https://pixabay.com/pl

Ogromny wpływ banków na wiedzę finansową zaczyna powoli się osłabiać wśród młodych konsumentów, którzy posiadają możliwości cyfrowe, a także, wśród tych którzy nieco rzadziej niż starsze grupy otrzymywali edukację finansową w tego typu instytucjach.

Aż 4 na 10 seniorów jest zdania, że ich bank zapewnił im minimalną wiedzą z zakresu finansów, w porównaniu z prawie 30% wszystkich respondentów, którzy są takiego samego zdania, co pokazuje brak możliwości wyboru źródeł wiedzy, z jakimi wielu seniorów miało do czynienia w dziesięcioleciach, gdy Internet, jeszcze nie był na tyle powszechny.

Pośród wszystkich respondentów w przeprowadzonym badaniu Internet jest najpopularniejszym źródłem edukacji finansowej, a aż ponad 40% konsumentów jest zdania, że jest dla nich głównym źródłem informacji.

Jak można było spodziewać się po jednym cyfrowych liderów – Estończycy jako główne źródło edukacji finansowej, wymieniają jako pierwszy Internet. Aż 4 na 10 osób z tej populacji wskazuje na silne ugruntowanie wiedzy już na etapie szkolnym, co oznacza, że jest to wynik niewiele wyższy ponad średnią europejską.

Czy znajomość finansów poprawia relacje?

Poza pomocą jednostkom w planowaniu przyszłości i podejmowaniu znacznie lepszych decyzji można sądzić, że znajomość finansowa ma stosunkowo silny wpływ na ich relacje osobiste.

Aż 3 na 10 konsumentów jest zdania, że dla ich związku byłoby znacznie lepiej, gdyby ich partnerzy i oni sami byli nieco bardziej zdolni i świadomi odpowiedniego zarządzania własnymi finansami osobistymi. Liczba ta zwiększa się do 4 na 10 konsumentów w krajach Europy Południowej, m.in. w Grecji, Portugalii, oraz Hiszpanii, gdzie kontekst makroekonomiczny jest dużo bardziej napięty.

Czy Twoja działalność finansowa opiera się o magazyny? Koniecznie sprawdź propozycje magazynów w Poznaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here