świadczenia
https://pixabay.com/pl

Czy świadczenia socjalna, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory, mogą być zastąpione przez Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Czy każda osoba dorosła może liczyć na 1200 zł, a każde dziecko na 600 zł? Tak naprawdę wiele z polskich rodzin mogłoby liczyć na znacznie większe wsparcie od państwa. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, jakim jest nowe świadczenie socjalne, które zakłada przyznanie osobie dorosłej miesięcznie aż 1200 zł, a dziecku 600 zł. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Jakie wady i zalety ma nowy program socjalny, czy ma on wsparcie Polaków? Koniecznie zapoznaj się z tym, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Nowe świadczenie socjalne – na czym polega Bezwarunkowy Dochód Podstawowy?

Jak można przeczytać w raporcie udostępnionym przez Polski Instytut Ekonomiczny, koncepcje dochodu podstawowego przewiduje wypłacenie przez państwo dla każdego obywatela stałego comiesięcznego świadczenia pieniężnego. Przyznanie go nie wymagałoby podjęcia pracy, ani też nie byłoby uzależnione od wysokości dochodów, które uzyskujemy z innych źródeł. Świadczenie miałoby na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb.

1200 zł dla każdego i 600 zł ekstra dla dziecka. Jaki dochód podstawowy? Jaka kwota wsparcia?

Ile mógłby wynosić dochód podstawowy? Zgodnie z koncepcją miałoby być przyznane 1200 zł w przypadku osoby dorosłej, a w przypadku dziecka 600 zł dziecka. Budżet państwa musiałby ponieść 376 mld rocznie.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – plusy i minusy

zasiłek
https://pixabay.com/pl

W raporcie przedstawionym przez Polski Instytut Ekonomiczny wymieniono argumenty za i przeciw dochodowi podstawowemu.

Pomysł związany z zagwarantowaniem każdemu obywatelowi stałego świadczenia, które będzie miało jednakową wysokość dla wszystkich może budzić wiele emocji. Jedni z pewnością dochód gwarantowany, utożsamialiby z podstawową zasadą sprawiedliwości, zgodnie z którą wszystkie zasoby ziemi są wspólne, a osiągnięcia ludzkości są efektem zbiorowego wysiłku, a także akumulacji wiedzy, oraz doświadczeń zdobywanych przez pokolenia.

Z kolei dla innych będzie to wręcz odwrotne odczucie, ponieważ pomysł taki stanowiłby zaprzeczenie zasad sprawiedliwości, a także społecznych podstaw rozwoju, zgodnie z którymi jednostki powinny być wynagradzane proporcjonalnie do trudu i wysiłku, jaki włożyły w wykonanie określonej pracy, jest to również stanowisko Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – zalety

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy
https://pixabay.com/pl

– Świadczenie mogłoby ograniczać zasięg biedy i nierówności ekonomicznych

– Byłoby zachętą do wykonywania pracy zarobkowej dla osób, które dotychczas obawiały się utraty świadczeń po przekroczeniu progu dochodowego

– Zapewniałoby każdemu obywatelowi minimum bezpieczeństwa w postaci dochodu podstawowego w połączeniu z rezygnacją z innych programów socjalnych oraz związanej z tym administracji byłoby efektywne od strony kosztowej.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – wady

– niewystarczająca ilość środków na wypłaty takiego świadczenia

– dochód podstawowy mógłby doprowadzić do dezaktywizacji zawodowej części osób pracujących

– Jeżeli świadczenie byłoby dla wszystkich takie samo, mogłoby być to nieadekwatne do potrzeb niektórych kategorii osób potrzebujących, na przykład osób z niepełnosprawnościami, którzy otrzymują większe wsparcie w ramach obecnego systemu

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy – opinie Polaków

Aż 57% Polaków, nie spotkało się wcześniej z takim rozwiązaniem, z kolei 30% jest zdania, że zna taki projekt, jednak nie śledzi na bieżąco dyskusji związanej z tym tematem. Można zatem stwierdzić, że prawie 90% Polaków nie zna szczegółów tego programu.

Biorąc pod uwagę opinie wszystkich respondentów, zarówno tych, którzy spotkali się z dochodem gwarantowanym, jak i również tych, którzy nigdy o nim nie słyszeli – poparcie dla wprowadzenia takiego rozwiązania deklaruje niewiele ponad połowa Polaków.

Skoro Polacy będą mogli otrzymywać część środków na pokrycie kosztów życia, o czy wpłynie to na uzyskanie większego kredytu hipotecznego?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here