Jak połączyć Excel z SQL?
Jak połączyć Excel z SQL?

Jak połączyć Excel z SQL?

Jak połączyć Excel z SQL?

W dzisiejszych czasach, kiedy dane odgrywają kluczową rolę w biznesie, umiejętność łączenia różnych źródeł danych jest niezwykle ważna. Jednym z najpopularniejszych narzędzi do analizy danych jest Microsoft Excel, a SQL (Structured Query Language) jest językiem programowania stosowanym do zarządzania bazami danych. W tym artykule omówimy, jak połączyć Excel z SQL, aby uzyskać dostęp do danych z bazy danych i wykorzystać je w arkuszu kalkulacyjnym.

1. Instalacja sterownika ODBC

Aby połączyć Excel z bazą danych SQL, musisz najpierw zainstalować sterownik ODBC (Open Database Connectivity). Sterownik ten umożliwia komunikację między aplikacjami a bazami danych. Możesz pobrać i zainstalować sterownik ODBC odpowiedni dla Twojego systemu operacyjnego.

2. Tworzenie połączenia z bazą danych SQL

Po zainstalowaniu sterownika ODBC, możesz rozpocząć proces tworzenia połączenia z bazą danych SQL w Excelu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Excel i przejdź do karty „Dane”.
 2. Wybierz „Pobierz dane z innych źródeł” i kliknij „Odwołanie do bazy danych SQL”.
 3. W oknie dialogowym wybierz sterownik ODBC, który zainstalowałeś wcześniej.
 4. Wprowadź dane logowania do bazy danych, takie jak nazwa serwera, nazwa użytkownika i hasło.
 5. Wybierz bazę danych, z którą chcesz się połączyć.
 6. Kliknij „OK” i zatwierdź wszystkie kolejne okna dialogowe.

3. Importowanie danych z bazy SQL do Excela

Po utworzeniu połączenia z bazą danych SQL, możesz rozpocząć importowanie danych do arkusza kalkulacyjnego Excela. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz tabelę lub zapytanie, z którego chcesz importować dane.
 2. Wybierz miejsce, w którym chcesz umieścić dane w arkuszu kalkulacyjnym.
 3. Kliknij „OK” i poczekaj, aż Excel zaimportuje dane.

4. Aktualizowanie danych z bazy SQL w Excelu

Po zaimportowaniu danych z bazy SQL do Excela, możesz skonfigurować automatyczne aktualizacje danych. W ten sposób będziesz mieć zawsze dostęp do najnowszych informacji z bazy danych. Aby skonfigurować automatyczne aktualizacje, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na tabelę z danymi.
 2. Wybierz „Właściwości” i przejdź do zakładki „Odświeżanie danych”.
 3. Wybierz „Odśwież dane przy otwieraniu pliku” i/lub „Odśwież dane automatycznie przy zapisywaniu pliku”.
 4. Kliknij „OK” i zapisz plik.

5. Wykorzystywanie danych z bazy SQL w Excelu

Po połączeniu Excela z bazą danych SQL i zaimportowaniu danych, możesz wykorzystać je w różne sposoby. Oto kilka przykładów:

 • Tworzenie raportów i wykresów na podstawie danych z bazy SQL.
 • Przeprowadzanie analizy danych i obliczeń w oparciu o dane z bazy SQL.
 • Łączenie danych z różnych źródeł, takich jak Excel i baza SQL, w celu uzyskania kompleksowych raportów.
 • Tworzenie interaktywnych dashboardów, które automatycznie aktualizują się na podstawie danych z bazy SQL.

Podsumowanie

Połączenie Excela z bazą danych SQL to niezwykle przydatna umiejętność, która umożliwia wykorzystanie danych z bazy SQL w arkuszu kalkulacyjnym. Dzięki temu możesz tworzyć zaawansowane raporty, przeprowadzać analizy danych i wykorzystywać dane z różnych źródeł w jednym miejscu. Pamiętaj, że połączenie z bazą danych SQL wymaga zainstalowania sterownika ODBC i konfiguracji połączenia w Excelu. Po wykonaniu tych kroków będziesz gotowy do importowania i wykorzystywania danych z bazy SQL w Excelu.

Wezwanie do działania:

Aby połączyć Excel z SQL, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz program Excel.
2. Wybierz kartę „Dane” na górnym pasku narzędzi.
3. Kliknij przycisk „Pobierz dane z innych źródeł” lub „Pobierz dane z zewnętrznych źródeł danych”.
4. Wybierz opcję „Za pomocą programu Microsoft Query” lub „Za pomocą zapytania SQL”.
5. Wybierz odpowiednie ustawienia połączenia, takie jak typ bazy danych, serwer SQL i dane uwierzytelniające.
6. Utwórz zapytanie SQL, które pobierze dane z bazy danych.
7. Po zakończeniu konfiguracji połączenia, kliknij przycisk „OK” lub „Zastosuj” i zapisz połączenie.
8. Teraz możesz importować dane z bazy SQL do arkusza Excel.

Link tagu HTML do strony https://kreatywnezaglebie.pl/:
Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here